Om databeskyttelse Dine personlige oplysninger vil ikke blive brugt til at sende mails til dig, og du modtager ikke en bekræftelse. Vi gemmer dine oplysninger samt computerens IP adresse og et tidsstempel frem til underskriftsindsamlingens afslutning. Efter overdragelsen af underskrifterne til Region Syddanmark sletter vi dine data. Vi anvender ikke cookies, og videregiver ingen oplysninger til uven kommende tredjepart Über den Datenschutz Wir verwenden Ihre persönlichen Angaben nicht zum Versenden von Emails, und Sie erhalten keine Bestätigung. Wir speichern Ihre Angaben samt die IP Adresse des Computers und einen Zeitstempel bis zum Abschluss der Unterschriftenaktion. Nach Übergabe der Unterschriften an die Region Süddänemark löschen wir Ihre Angaben. Wir verwenden keine Cookies und Ihre Angaben werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.